FANDOM


Trygonometria - dziedzina matematyki zajmująca się badaniem relacji między bokami i kątami trójkątów oraz własności funkcji trygonometrycznych. Dzięki niej można ustalić zależność między bokami i kątami trójkąta. Wyróżnia się trygonometrię płaską (trójkąty na płaszczyźnie) oraz trygonometrię sferyczną (trójkąty na powierzchni kuli).

Trygonometria została stworzona przez Egipcjan około 2 000 r. p.n.e. Była ona wykorzystywana przy obserwacjach astronomicznych oraz przy wznoszeniu piramid. W II w. p.n.e. rozwinięta została przez Greków. Hipparch z Aleksandrii obliczył długość cięciwy dla danego trójkąta sferycznego, a 300 lat później Ptolemeusz opublikował pierwszą tablicę trygonometryczną (sinus, cosinus i tangens). W IX w. Arabowie zdefiniowali sześć linii trygonometrycznych. W Europie poznano je w XV wieku. W XVI astronom Rheticus podał współczesną definicję sinusa.

Obecnie trygonometrię stosujemy w budownictwie, w geodezji oraz przy obliczeniach kątów i odległości.

Działy matematyki

Algebra | Geometria | Trygonometria | Analiza matematyczna | Statystyka | Prawdopodobieństwo | Badania operacyjne

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.