FANDOM


Trójkąt - figura geometryczna składająca się z trzech kątów, trzech boków i trzech wierzchołków. Suma miar kątów trójkąta wynosi 180 stopni. Każdy bok trójkąta ma długość mniejszą od sumy długości dwóch pozostałych boków ($ a<b+c_b<a+c_c<a+b $). W każdym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przyprostokątnej. Pole trójkąta to długość podstawy mnożona przez wysokość, dzielona przez 2.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.