FANDOM


Funkcja – w matematyce dla danych dwóch zbiorów „przyporządkowanie” każdemu elementowi pierwszego zbioru (tzw. dziedziny) dokładnie jednego elementu drugiego zbioru (tzw. przeciwdziedziny); intuicja ta realizowana jest formalnie poprzez relację dwuargumentową szczególnego rodzaju między elementami tych zbiorów: wymaga się mianowicie, by każdy element pierwszego zbioru pozostawał w takiej relacji z dokładnie jednym elementem drugiego. Poszukiwaniem wzajemnych zależności między różnymi wielkościami zajmowali się już starożytni Grecy, jednak pierwszą ogólną definicję funkcji podał dopiero w 1718 r. matematyk szwajcarski Johann Bernoulli. Pełną definicję funkcji (zob. Definicja) jako pierwszy sformułował matematyk niemiecki Peter Gustav Lejeune Dirichlet w 1837 r.


Ta strona zawiera treści z Wikipedii. Oryginalny artykuł był umieszczony pod nazwą Funkcja. Lista autorów jest dostępna w historii strony. Tekst z Wikipedii jest udostępniony na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.