FANDOM


Duże liczby

Liczebnik Wartość na długiej skali
(np. Polska)
Wartość na krótkiej skali
(np. USA)
Etymologia
tysiąc 10 10 Słowo starosłowiańskie †tysęštjь, prawdopodobnie od *tū-t-ḱm̥t-i- potężna setka
milion 106 106 Milioun jest starofrancuskim słowem, pochodzącym od starowłoskiego milione, będącym wzmocnioną wersją słowa mille, tysiąc.
miliard 109 nie ma Wyraz trafił do polszczyzny z średniowiecznego francuskiego, gdzie był zapisywany miliart. Słowo to jest przekształconą nazwą miliona ze zmienioną końcówką.
bilion 1012=102 109=102+3 Łaciński przedrostek bi- oznacza dwu-. Dodana końcówka z milion
biliard 1015=102+3 nie ma Łaciński przedrostek bi- oznacza dwu-. Dodana końcówka z miliard
trylion 1018=103 1012=103+3 Łaciński przedrostek tri- oznacza trój-. Dodana końcówka z milion
tryliard 1021=103+3 nie ma Łaciński przedrostek tri- oznacza trój-. Dodana końcówka z miliard
kwadrylion 1024=104 1015=104+3 Łaciński przedrostek quadri- oznacza czwór-. Dodana końcówka z milion
kwintylion 1030=105 1018=105+3 Od łacińskiego quintus, piąty.
sekstylion 1036=106 1021=106+3 Od łacińskiego sextus, szósty.
septylion 1042=107 1024=107+3 Od łacińskiego septimus, siódmy.
oktylion 1048=108 1027=108+3 Od łacińskiego octāvus, ósmy.
nonilion
lub nonylion
1054=109 1030=109+3 Od łacińskiego nonus, dziewiąty.
decylion 1060=1010 1033=1010+3 Od łacińskiego decĭmus, dziesiąty.
undecylion 1066=1011 1036=1011+3 Od łacińskiego undecĭmus, jedenasty.
duodecylion 1072=1012 1039=1012+3 Od łacińskiego duodecĭmus, dwunasty.
centylion
lub centezylion
10600=10100 10303=10100+3 Od łacińskiego centum – sto, lub centesĭmus – setny


Ta strona zawiera treści z Wikipedii. Oryginalny artykuł był umieszczony pod nazwą Duże liczby. Lista autorów jest dostępna w historii strony. Tekst z Wikipedii jest udostępniony na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.