FANDOM


Czworokąt - figura geometryczna składająca się z czterech boków, czterech kątów i czterech wierzchołków.

Typ czworokąta
Typ czworokąta Pole Najważniejsze własności
Trapez $ P= \frac {(a+b)*h}{2} $ Suma miar kątów leżących przy tym samym ramieniu jest równa 180 stopni. Jedna para boków musi być równoległa.
Równoległobok $ P=a*h $ Przekątne przecinają się w połowie. Przeciwległe kąty mają jednakowe miary. Suma miar kątów sąsiednich wynosi 180 stopni.
Romb $ P= \frac {e*f}{2} $ Przekątne przecinają się w połowie i są prostopadłe. Wszystkie boki są tej samej długości.
Prostokąt $ P=a*b $ Wszystkie kąty są proste. Przekątne mają jednakową długość i przecinają się w połowie.
Kwadrat $ P=a^2 $ Wszystkie boki i kąty są równej długości. Przekątne są prostopadłe, mają taką samą długość oraz przecinają się w połowie.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.